Alles wat je moet weten over het arbeidsrecht!

0
328
arbeidsrecht

Als eigenaar van een bedrijf heb je waarschijnlijk personeel in dienst. Dit personeel werkt voor jou op basis van een arbeidsovereenkomst. Althans, dit is binnen de meeste bedrijven het geval. Zowel de werkgever als de werknemer dient zicht te houden aan de bepalingen die zijn opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Wanneer je personeel in dienst hebt, krijg je vroeg of laat te maken met arbeidsrecht. De belangrijkste regels voor het arbeidsrecht zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat de inhoud van een arbeidsovereenkomst, evenals de geldende regels voor zowel werkgever als werknemer. Ben je nog niet of nauwelijks bekend met arbeidsrecht? Dan ben je hier aan het juiste adres. In de onderstaande tekst vertellen wij je namelijk alles wat je moet weten over arbeidsrecht!

Het arbeidsrecht in het kort

Zoals we hierboven al aanhaalden, omvat het arbeidsrecht allerlei regels. Dit maakt dat dit recht bijzonder complex is. Ben je hier niet bekend mee? Dan kun je het Burgerlijk Wetboek induiken om er meer over te lezen. Voor een leek is dit echter niet goed te begrijpen. Daarom vertellen wij je hier in het kort (en in duidelijke taal) wat het arbeidsrecht nou eigenlijk is. Kort gezegd houdt dit recht in dat werkgevers en werknemers volgens de wet verplicht zijn om zich goed te gedragen tegenover elkaar. Natuurlijk staat er niet letterlijk in de wet vermeld wat wel en niet mag, maar op bepaalde punten zijn er wel richtlijnen. Neem bijvoorbeeld het ontslag. Zo mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld nooit zomaar ontslaan. Dit is alleen mogelijk wanneer er aan een aantal eisen voldaan wordt. Deze eisen maken deel uit van het arbeidsrecht.

Advocaat inschakelen voor arbeidsrecht

Heeft een werknemer zich in jouw ogen niet goed gedragen? Dan krijg je te maken met het arbeidsrecht. Zoals gezegd is het niet mogelijk om iemand maar zo op straat te zetten. Indien een werknemer zich echt misdragen heeft, kan dit wel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkweigering. Het kan ook gebeuren dat jouw personeel van mening is dat jij je buitensporig hebt gedragen. In beide gevallen kan het uiteindelijk tot problemen leiden. Mogelijk volgt er zelfs een rechtszaak. Heb je als ondernemer zelf geen kennis van het arbeidsrecht? Dan raden wij je aan om je vingers hier niet aan te branden. Doe je dit wel? Dan bestaat de kans dat de problemen alleen nog maar groter worden. Daarom doe je er goed aan een advocaat in te schakelen wanneer zich problemen voordoen op het gebied van arbeidsrecht. Er zijn vandaag de dag zelfs advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht. Zij kunnen jou bijstaan in dit proces, waardoor de kans op een goede afloop een stuk groter is.

Arbeidsrecht is niet altijd van toepassing

Werk je met ambtenaren? Dan moet je weten dat het arbeidsrecht op hen niet van toepassing is. Nee, want voor ambtenaren geldt het ambtenarenrecht. Dit lijkt in veel punten op het arbeidsrecht, maar er zijn wel degelijk verschillen. Voor het ambtenarenrecht gelden namelijk andere regels dan voor het arbeidsrecht. Deze regels gelden onder meer voor mensen die werkzaam zijn voor de Nederlandse staat, maar ook voor medewerkers van ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en politie. Bij geschillen met betrekking tot ambtenaren is het ook verstandig een advocaat in de armen te nemen. Voor het beste resultaat kies je in dat geval niet voor een arbeidsrechtsadvocaat, maar voor een advocaat die gespecialiseerd is in ambtenarenrecht.