Home Personeel Verzuim De ins en outs van de nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter

De ins en outs van de nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter

0
53
verzuim op het werk

Met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen ziekteverzuim kan verkorten, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Voor zowel werknemers als werkgevers is ziekte niet prettig. Als een medewerker langdurig uit de roulatie blijft of zelfs arbeidsongeschikt raakt, wordt de situatie er alleen maar lastiger op. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk tegen te gaan. De wet verplicht werkgevers en werknemers door middel van re-integratie eerste spoor om zich samen met een bedrijfsarts of arbodienst in te spannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Geen sinecure. Daarom belichten we in dit blog de nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. Deze werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Nieuwe regelingen

Werkgevers vinden in de Werkwijzer Poortwachter antwoorden op verschillende vragen, die op een uitgebreide manier uiteen zijn gezet. Wat verwacht het UWV precies van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest? En hoe toetsen de verzekeringsarts en het UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? In verband met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vanaf 1 januari 2020, is de Werkwijzer Poortwachter aangepast. Daarom heeft UWV in de zomer van 2021 een nieuwe versie van de werkwijzer gepubliceerd.

Zo zijn onder andere de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Het algemene onderwerp Verlof is verder uitgewerkt vanwege specifieke nieuwe regelingen die zijn ontstaan. Vanwege die reden zijn er belangrijke tekstuele wijzigingen gedaan in bepaalde hoofdstukken en paragrafen van de Werkwijzer Poortwachter.

Aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter

Hoewel de werkwijzer voornamelijk is bedoeld voor professionals zoals de re-integratie coach en de verzekeringsarts, kun je het document als werkgever bij de re-integratie van zieke medewerkers ook goed gebruiken. De richtlijnen vertellen bijvoorbeeld duidelijk waar een werkgever en een werknemer op moeten letten, en wat de bedoeling is bij re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Om je als werkgever te helpen bij de stappen die je hoort te nemen en je te wijzen op je verantwoordelijkheden, is er een zogenaamd Quick Startdocument beschikbaar. Dit document is specifiek gericht op werkgevers en dient als aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter.