Hybride werken: belangrijke trend in de wereld van interne communicatie

0
75
hybride werken

Hybride werken is het gedeeltelijk thuis en op kantoor werken en is voor sommige professionals het nieuwe normaal. Sinds het coronavirus de wereld in z’n greep houdt, werken veel mensen noodgedwongen thuis. De wil om naar kantoor terug te keren, neemt bij veel werkenden echter toe naarmate zij langer thuiswerken. Hoe dan ook, is hybride werken een van de meest belangrijke trends op het gebied van interne communicatie van dit moment. Zo heeft het hybride werken invloed op de inrichting van interne communicatie. Daarnaast speelt er nog veel meer. Hoe versterken we de binding? Hoe worden we echt divers? Gaan we voortaan andere communicatievormen inzetten? En wat houdt dit allemaal in voor leiderschapscommunicatie?

In dit artikel zetten we een inventarisatie aan je uiteen van de voornaamste trends in de wereld van de interne communicatie, zowel hybride als niet-hybride.

Wat zijn de acht belangrijkste trends op het gebied van interne communicatie?

  • Formuleer een nieuwe visie op interne communicatie;
  • Faciliteer de discussie rondom hybride werken;
  • Vernieuw leiderschapscommunicatie;
  • Herijk de overlegvormen;
  • Optimaliseer taak- en samenwerk-communicatie;
  • Ontwikkelen een hybride medewerkers-reis;
  • Diversiteit en inclusie: kijk eens in de spiegel;
  • Bereik het stille midden.

Discussiëren over hybride werken

In de toekomst gaan we anders werken en als diverse onderzoekers mogen geloven, willen veel professionals ook maar deels terug naar hun werkplekken op kantoor. Hybride werken biedt voor hen een constructieve oplossing. Het kantoor dient dan voornamelijk als ontmoetingsplek en vergaderlocatie. Het is echter de vraag of iedereen hetzelfde bedoelt met hybride werken, want wat is dit eigenlijk precies? Welke verwachtingen hebben mensen van dit fenomeen? Hoe zit het met de rol van een team als de medewerkers van een organisatie allemaal solistisch gaan werken? Vanuit communicatie is een gesprek over hybride werken te faciliteren.

Het formuleren van een nieuwe visie

Wat zien we in hybride werken als belangrijkste functies voor interne communicatie? Hoe vertalen we het kantoor van de toekomst naar interne communicatie van de toekomst? Wie heeft welke rol? Welke stijl wil de organisatie hanteren? En wat betekent hybride werken voor de kanaalstrategie? Hoe bereik je de medewerkers die niet achter een laptop of PC werken? Gaan we meer gebruik maken van personal video’s? Het is de hoogste tijd om hier met de afdeling communicatie over in gesprek te gaan, want juist nu is het tijd voor een herijking.

Communicatieve vaardigheden van de leidinggevende

Door de intrede van hybride werken is leiderschapscommunicatie van groot belang. Dat roept logischerwijs allerlei vragen op. Hoe houdt de leidinggevende voeling met wat er leeft? Hoe kan de leidinggevende een-op-een-gesprekken voeren? Hoe kan een leidinggevende het leiderschap ook in een hybride situatie goed invullen? Kan iedereen op de werkvloer omgaan met output-sturing? Hoe kun je voorkomen dat de communicatie te veel taak-gefocust en steeds zakelijker wordt? Stuk voor stuk zaken die om een investering in de communicatieve vaardigheden en de houding van de leidinggevende vragen. Het betekent automatische dat communicatie hier samen optrekt met de afdeling HR om het geheel verder vorm te geven.

Wordt het hybride werken binnen jouw organisatie ook het nieuwe normaal en wil je in dit kader de interne communicatie verbeteren? Met coaching, advies en support op maat, helpen de adviseurs van een intern communicatiebureau je om dit samen met de mensen van jouw team te bereiken.