Personeel ontslaan? Hier moet je aan denken!

0
163
personeel ontslaan

Ben je ondernemer en heb je personeel in dienst? Dan verwacht je van jouw werknemers natuurlijk dat zij hun werk naar behoren uitvoeren. Indien dit niet het geval is, stuur je ze zeer waarschijnlijk de laan uit. Er kunnen echter ook andere redenen zijn om personeel te ontslaan. Mogelijk maakt jouw bedrijf wel een moeilijke tijd door, waardoor er niet voldoende meer te doen is om iedereen aan het werk te houden. Het ontslaan van personeel is natuurlijk nooit leuk. Helaas ontkom je er in sommige gevallen niet aan. Overweeg je om één van jouw personeelsleden te ontslaan? Dan moet je rekening houden met een aantal zaken. Om te voorkomen dat je de boot in gaat bij het ontslaan van personeel vertellen wij je hieronder waar je aan moet denken.

Wanneer mag je personeel ontslaan?

Zit je met één of meerdere personeelsleden in de maag? Dan overweeg je mogelijk om hen op straat te zetten. Sommige ondernemers denken dat zij hun personeel zonder slag of stoot kunnen ontslaan. Dit is echter niet het geval. Er zijn echter ook een aantal situaties wanneer je jouw personeel zonder problemen mag ontslaan. We zetten hieronder een aantal geldige redenen voor ontslag op een rijtje.

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • Een verstoorde arbeidsverhouding;
 • Niet nakomen van re-integratieverplichtingen;
 • Onvoldoende functioneren;
 • Een verstoorde arbeidsverhouding;
 • Werkweigering vanwege ernstige gewetensbezwaren;
 • Frequent ziekteverzuim.

Dit zijn geen geldige redenen voor ontslag

Wil je personeel ontslaan, maar staat jouw reden niet in het bovenstaande overzicht? Dan is de kans groot dat er geen gegronde reden is voor ontslag. Je kunt er in dat geval alsnog voor kiezen om de persoon de laan uit te sturen. Dit kan je echter behoorlijk wat geld kosten. Er kan een rechtszaak gestart worden om het ontslag terug te draaien. Al met al kan ontslag dus een flinke financiële nasleep krijgen. Hier zit je als ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Vandaar dat we hier ook even een aantal ongeldige redenen voor ontslag op een rijtje zetten. Je mag een medewerker bijvoorbeeld niet ontslaan:

 • Als de werknemer zwanger of met zwangerschapsverlof is;
 • Als de werknemer dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst;
 • Op basis van godsdienst, ras, geslacht, geaardheid, leeftijd en handicap;
 • Tijdens de eerste twee jaar waarin een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is;
 • Omdat het bedrijf wordt overgenomen;
 • Omdat een werknemer niet op zondag wil werken;
 • Als de werknemer lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
 • Als de werknemer lid is van een vakbond of bepaalde politieke organisatie;
 • Omdat de werknemer ouderschapsverlof op wil nemen.

Ontslag laten toetsen of niet?

Het ontslaan van personeel kan een staartje krijgen. Om dit te voorkomen, moet je het ontslag van een medewerker altijd laten toetsen door het UWV. Het ontslag kan ook getoetst worden door de kantonrechter. Op deze manier wordt gekeken of jij je als werkgever aan alle regels omtrent het ontslag hebt gehouden. Indien dit het geval is, is er niets aan de hand. Heb je regels overtreden? Dan kan er nog een slepend traject volgen dat je als ondernemer veel geld kan kosten. Een ontslag hoeft overigens niet altijd getoetst te worden door het UWV of de kantonrechter. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de werknemer schriftelijk instemt met zijn ontslag. Ook bij ontslag op staande voet of ontslag tijdens een proefperiode is toetsing niet noodzakelijk. Wil je iemand ontslaan omdat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan hoeft dit ook niet getoetst te worden.