Public affairs en lobbyen; wat is het verschil?

0
56
puzzelstukje met de tekst public affairs

De term lobbyen kennen veel mensen wel, maar public affairs is wat minder bekend. Vaak wordt gedacht dat dit hetzelfde is, maar dat klopt niet helemaal. Voor een groot deel is het hetzelfde, echter is het lobbyen in feite maar een onderdeel van public affairs. Waarom er dan wordt gedacht dat dit hetzelfde is, komt vooral omdat het lobbyen het meest bekend is. Dit is dan ook het onderdeel dat zichtbaar is, de rest van public affairs over het algemeen niet.

Public affairs, wat is dat precies?

Bij public affairs handel je organisaties waarbij je gericht bent op de maatschappelijke positie en het beleidsproces, en welke beïnvloeding daar bij hoort. De organisatie zelf kan de verschillende activiteiten die daarbij horen uitvoeren, maar er kan ook een public affairs kantoor worden ingeschakeld, zoals Public Affairs Academie. Het bepalen van het doel voor de betreffende organisatie is hierbij de eerste stap. Zo moet je goed bedenken wat je wilt bereiken met de public affairs strategie.

Daarnaast doe je er ook goed aan te kijken naar hoe andere belangrijke organisaties hun strategie hebben opgesteld. Denk hierbij aan het nagaan wie de andere stakeholders zijn, maar ook onderzoeken welke wethouder of welk ministerie er gaat over een bepaald beleid. Ook is er nog een stukje politieke monitoring, waarbij je monitort welke ontwikkelingen er momenteel al aanwezig zijn binnen een dossier.

Het lobby gedeelte

Het lobbygedeelte van public affairs is het benaderen van de beleidsmakers. Op welke manier dit gebeurt kan heel verschillende zijn. Denk hierbij aan een reactie op een internetconsulatie geven door middel van het versturen van een inbreng, of Kamerleden benaderen. Dit laatste doe je dan met name om meer over de organisatie te vertellen of in te spreken in een raadsvergadering. Het doel hiervan is, door het contact met de beleidsmakers, een onderwerp op de agenda te krijgen of een beleidswijziging te regelen.

Ook is er nog intern lobbyen, waarbij je binnen je eigen organisatie collega’s probeert te overtuigen van het belang van jouw doel en strategie. Bij extern lobbyen, zoals hierboven beschreven staat, heb je nog het verschil tussen inside en outside lobbyen. Bij inside richt je je op de beleidsmakers, maar bij outside probeer je de beleidsmakers te beïnvloeden via een indirecte manier. Denk hierbij aan het opzoeken van de media.

De maatschappelijke omgeving van public affairs

Bij public affairs is het belangrijk dat je inspeelt op de maatschappelijke omgeving. Dit gebeurt continu, en de resultaten hiervan koppel je dan ook altijd terug aan de andere mensen binnen je team of je opdrachtgever. Zo rapporteer je wat er precies gedaan is, maar geef je ook door wat de volgende stappen zullen zijn. Het proces van public affairs staat altijd in contact met de maatschappelijke omgeving van de organisatie. Dit kan jouw proces beïnvloeden, maar ook de omgeving. Door middel van public affairs probeer je hier zo goed mogelijk op in te spelen.