Verzuimpreventie met het oog op duurzame inzetbaarheid

0
79
verzuimbegeleiding

Als het gaat om de arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie, verplicht de Arbowet je als werkgever om je door deskundigen of door een arbodienst te laten ondersteunen. Dat is ook het geval bij begeleiding van verzuim en gezondheidsrisico’s die veroorzaakt kunnen worden door het werk. Daarbij kun je kiezen voor ondersteuning door individuele deskundigen of die van een gecertificeerde arbodienst. Zo’n arbodienst is gecertificeerd en werkt  met arbeids- en organisatiekundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en hogere veiligheidskundigen die ook gecertificeerd zijn.

Wanneer je als werkgever kiest voor begeleiding door een zelfstandige deskundige, dient die te waarborgen dat de andere drie (kern)deskundigen tijdig worden ingeschakeld. Omdat al die deskundigen binnen een arbodienst zijn verenigd, is het wel zo efficiënt om zo’n organisatie in de arm te nemen.

Wat zijn de taken van de arbodienst?

Verzuimbegeleiding;

Voorkomen van ziekteverzuim;

Periodiek ArbeidsGezondheidskundige onderzoeken (PAGO);

Medische keuringen / Aanstellingskeuringen;

Risico- inventarisatie & Evaluatie (RI&E);

Preventief spreekuur / Arbeidsgezondheidskundig spreekuur.

Begeleiding van zieke medewerkers

Ziekte van werknemers wil je natuurlijk het liefste voorkomen. Want of die nu voor korte of langere tijd uit de roulatie blijven; ze kosten altijd geld. Daarnaast is het uitvallen van medewerkers van invloed op het bedrijfsresultaat. Maar verzuim is nu eenmaal niet altijd te voorkomen en het levert je allerlei zorgen op. Onder meer omdat de overheid strenge eisen aan de begeleiding van zieke medewerkers stelt en het UWV hoge sancties kan opleggen als je niet alle noodzakelijke stappen onderneemt. Natuurlijk is het ook belangrijk voor de zieke werknemer om te herstellen en de werkzaamheden snel te hervatten.

Effectief verzuimbeleid

Een gecertificeerde arbodienst ondersteunt en adviseert je bij de vormgeving en uitvoering van een effectief verzuimbeleid. De experts begeleiden je werknemer vanaf de eerste dag van de ziekmelding bij een spoedig herstel en terugkeer naar het werk. Ook om te voorkomen dat de klachten terugkeren, is begeleiding een voornaam aspect van gedegen verzuimbegeleiding. Het is overigens ook aan te raden om voor een arbodienst te kiezen met de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie. Omdat voorkomen beter is dan genezen, begint duurzame inzetbaarheid met preventie.

De arbodienst richt zich daarbij op het herkennen van vroege signalen in de privé- of werksfeer. Zo kunnen voorspelbare gevolgen worden voorkomen, met programma’s en maatregelen die je werknemers zowel fysiek als mentaal fit en gezond houden.