Home Bedrijfsvoering Waarom circulaire businessmodellen steeds beter binnen de huidige economie passen

Waarom circulaire businessmodellen steeds beter binnen de huidige economie passen

0
58
businessmodel

Circulaire businessmodellen zijn de toekomst en zeker gezien in het licht dat Nederland als doel heeft de economie in 2050 helemaal circulair te laten zijn. De overgang brengt voor bedrijven kansen met zich mee, waarbij er verschillende manieren zijn om bij het ondernemen de circulaire doelstelling in acht te nemen. De omslag past overigens perfect binnen de huidige economie, waarin zich onder meer een verandering heeft voorgedaan in nieuwe verdienmodellen.

Nieuwe verdienmodellen: PAS-model

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat veel ondernemers zich genoodzaakt zagen om met een nieuw verdienmodel te komen. Het vernieuwen van het verdienmodel is eveneens toe te passen met de focus op circulair ondernemen. Een van de opties is bijvoorbeeld het verdienmodel dat gebaseerd is op het zogenoemde PAS-model. De afkorting staat hierbij voor Product As Service met als voornaamste doel de aandacht te verleggen van bezit naar verbruik. In plaats van dat consumenten producten kopen, nemen zij een dienst af via bijvoorbeeld een abonnement. Dit is een circulair businessmodel waarbij de nadruk ligt om de impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Nieuwe kansen ontdekken met R-ladder

De huidige economie is onder meer gericht op het ontdekken van nieuwe kansen en daar sluiten circulaire businessmodellen perfect op aan, zoals met de R-ladder. Deze ladder die op het Planbureau voor de Leefomgeving staat, kent zeven treden: rethink, reduce, redesign, re-use, repair, recycling en recover.

R-ladder

Bij rethink als eerste trede op de R-ladder draait het om de manier van denken anders in te vullen op het gebied van productieprocessen en producten. Bijvoorbeeld door in het productieproces gebruik te maken van duurzame materialen, waarbij reduce eveneens een belangrijke rol speelt. Het gaat bij deze trede om zo efficiënt en zuinig mogelijk met grondstoffen om te gaan. Bij redesign is het de bedoeling om al tijdens de ontwerpfase rekening te houden met de opties voor reparatie of hergebruik.

Hergebruik

Bij re-use ligt de nadruk op het volledig hergebruiken van producten. Repair richt zich op reparatie en onderhoud om voor een langere levensduur te zorgen. Overigens is recycling als trede op de R-ladder al grotendeels ingeburgerd, waarbij bedrijven er geld aan verdienen. Denk maar aan bedrijven die gebruikt koper inkopen. Verder is het zo dat in de circulaire economie het belangrijk is om materialen op een hoog kwaliteitsniveau te hergebruiken.

Nieuwe circulaire businessmodellen

Een van de voordelen van de circulaire economie die langzaam terrein wint, is dat het mogelijkheden biedt om nieuwe circulaire businessmodellen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een businessmodel dat zich op circulair ontwerp richt, zoals productontwerp om producten met een lange levensduur te realiseren die weinig onderhoud nodig hebben en in aanmerking komen voor reparatie. Een ander businessmodel kan de focus hebben op het gebruik van een product te optimaliseren in de vorm van een product als dienst (PAS-model). Een andere variant hiervan is het Sell-and-buy back model of het opzetten van een deelplatform. Zo zijn er nog meer businessmodellen die binnen de huidige circulaire economie passen, zoals waarde herwinning.