Wat zijn oorzaken van langdurig verzuim? 

0
8
verzuim personeel

Je hoopt als organisatie niet te maken te krijgen met een langdurig verzuim van medewerkers. Helemaal voorkomen zal je dit echter in geen geval doen. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een langdurig verzuim? Welke maatregelen kun je treffen om te voorkomen dat de continuïteit van je organisatie in gevaar komt, als medewerkers langdurig ziek thuis zitten? Welke faciliteiten kun je hen in zo’n situatie bieden om bijvoorbeeld een terugval in hun inkomen op te vangen? Dat laatste doe je door een WGA hiaat-verzekering af te sluiten. Deze verzekering vult het inkomen aan, wanneer een medewerker na twee jaar van ziekte nog niet (volledig) aan het werk is. Hierbij moet er sprake zijn van tenminste 35% arbeidsongeschiktheid. Een verzekeringsadviseur kan je meer vertellen over de dekking van deze verzekering en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Langdurig verzuim door psychische klachten 

Een van de meest voorkomende oorzaken van een langdurig verzuim zijn psychische klachten bij medewerkers. Dit probleem speelt de laatste jaren steeds vaker. Mensen kunnen de werkdruk niet langer aan, slapen daardoor slecht en komen uiteindelijk in een burn-out terecht. In het ergste geval wordt niet tijdig ingegrepen en breidt zo’n burn-out zich uit tot een serieuze depressie met alle gevolgen van dien. Het kost veel tijd medewerkers met een burn-out of depressie terug te laten keren binnen de organisatie. 

Ziek door problemen met het bewegingsapparaat 

Niet alleen psychische klachten zijn een veel voorkomende oorzaak van een langdurig verzuim onder medewerkers. Denk ook aan problemen met het bewegingsapparaat; pijn aan spieren en gewrichten. Deze klachten komen niet alleen voor bij medewerkers met een zwaar beroep in de bouw, of bijvoorbeeld in de industrie. Ook mensen met een kantoorbaan kunnen te maken krijgen met dergelijke lichamelijke klachten. Immers, van langdurig zitten wordt gezegd dat dit het nieuwe roken vormt. Een verkeerde houding op een bureaustoel kan vervelende klachten veroorzaken. 

Ouderdomsklachten bij de oudere collega 

Een derde oorzaak van langdurig verzuim zijn ouderdomsklachten die logischerwijs voornamelijk voorkomen bij de oudere collega. Een oudere collega kan te maken krijgen met klachten op het gebied van reuma, op het gebied van een verslechterde weerstand, enzovoorts. Het kan interessant zijn om in zo’n geval te kijken of een oudere collega elders in de organisatie kan worden ingezet. Zo komt deze niet ziek thuis te zitten en blijft deze waarde leveren aan de organisatie. Het is voor beide partijen vaak de meest gewenste oplossing.